Będące w opracowywaniu oraz zakończone - wykonane samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami wybrane projekty:

 • Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Kamień Pomorski.
 • Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Wolin.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin w obrębie Zastań - zabudowa mieszkaniowa i turystyczna;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Miękowo - zabudowa usługowo - mieszkalna;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin - płd. - zach. część obrębu Zastań - zabudowa usług turystycznych;
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice - zespół elektrowni wiatrowych;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów;
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna;
 • Koncepcje zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów na terenie miasta Chojna;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie Marianowo i Trąbki;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie Marianowo;
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie Marianowo i Wiechowo;
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach Wolin i Stepnica oraz prace związane z decyzją celu publicznego w gminie Goleniów dla linii 220kV relacji Glinki-Recław:        http://www.glinki-reclaw.pl  
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice - zespół elektrowni wiatrowych.

 

Projekty