Zajmuję się opracowywaniem dokumentów planistycznych, przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowuję projekty odwołań od decyzji o warunkach zabudowy, zażaleń na postanowienia oraz pism odnoszących się do prowadzonych przez organy samorządowe procedur planistycznych, które planują zagospodarować przestrzeń w sposób odmienny od oczekiwań lokalnej społeczności.

Zakres wykonywanego zlecenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb Klienta. Nawiązując współpracę będziesz miał gwarancję wykonania zlecenia w sposób profesjonalny, staranny i z wyobraźnią. Wykonywane zlecenia poparte są znajomością obowiązującego prawodawstwa, wiedzą zawodową i doświadczeniem. Potrafię dostosować się do potrzeb Klienta, a przygotowane dokumenty pozwolą Państwu zrealizować plany zgodnie z potrzebami przy zachowaniu wszelkich ustawowych wymogów.

Wykonywane opracowania odpowiadają najwyższym standardom prawnym z dziedziny planowania przestrzennego, a każde z nich poprzedzone jest stosownymi analizami z zakresu gospodarki przestrzennej oraz obowiązujących przepisów.

Oferta