Urbanistyka - tworzenie ładu przestrzennego - to lepsze jutro.

 

Urbanistyka to dbałość o ład przestrzenny - rozwiązywanie wszystkich problemów w przestrzeni. Sama w sobie jest sztuką wielowymiarową, a czas jest jednym z jej wymiarów. Wraz z upływem czasu następuje postęp cywilizacyjny, zmieniają się potrzeby jednostki i grup społecznych, zaś w samej przestrzeni dokonują się zmiany odnośnie wielkości i kształtu siedzib ludzkich. Wszystko to następuje w wyniku rozwoju populacji i rozwoju gospodarczego. Aby uczynić określone miejsce przyjaznym dla ogółu społeczeństwa wszelkie przemiany zachodzące w przestrzeni wyrażane są w formie wskaźników - ekonomicznych jak i demograficznych. Sedno tkwi w tym aby przestrzeń uczynić przyjazną zarówno na chwilę obecną jak i na wiele lat do przodu.

Projektując przestrzeń ważne jest aby przypadkowość rozwoju danego obszaru pozostawić za przysłowiowymi "drzwiami" i określić rozmieszczenie poszczególnych funkcji w terenie z myślą o jego przyszłych użytkownikach.

Home